Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mollingua.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének a Felhasználó általi használatának feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatói adatok az ÁSZF utolsó pontjában találhatóak.

 

A Weboldalhoz köthető tevékenységek:

– a Weboldalon lehetőség van angol magán nyelvórára való jelentkezésre (emailben vagy kapcsolati űrlap kitöltésével)

– Fordítási és korrektúrázási szolgáltatás igénybevételére (melyre az árajánlatkérés e-mailben vagy kapcsolati űrlap kitöltésének segítségével történik)

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezik a szolgáltatás megvásárlásának menetéről, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, részleteiről.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

A weboldalon történő megrendelés folyamata

Az angol nyelvórákra való jelentkezés emailben vagy kapcsolati űrlap kitöltésével történik. Az emailben történő kapcsolatfelvétel után a Felhasználó megkapja tőlem a részletes szabályzatot, illetve az óratártással és fizetéssel kapcsolatos információkat tartalmazó PDF dokumentumot. Ha az ebben leírtakkal a Felhasználó egyetért, és ezeknek betartását vállalja, akkor időpontot egyeztetünk egy ingyenes, kb. 30 perc terjedelmű konzultációra. A Felhasználónak csak az ezt követő nyelvórákért szükséges fizetnie, megbeszélés alapján többféle fizetési gyakoriságra is van lehetőség. A Felhasználó minden esetben előre fizeti ki az órákat.  Az előre befizetett, de fel nem használt nyelvórák díjának visszatérítésére indokolt esetben van lehetőség. A fennmaradó órák visszaigénylésére a Felhasználónak egy hónap időtartam áll rendelkezésére.

A fordítási munkákra történő ajánlatkérés, illetve ezek megrendelése e-mailben vagy kapcsolati űrlap kitöltésével történik. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel után a Felhasználó elküldi a fordításra szánt dokumentumot vagy weboldalt. A munka pontos árát előre közlöm a Felhasználóval, akinek van lehetősége eldönteni, hogy ezekkel a feltételekkel kéri-e a fordítási szolgáltatást. A fordítási munkáról szóló számla a kész munkával egy időben kerül kiküldésre a Felhasználó számára.

Fizetés módja: banki átutalással (Adorján Imola Erste banknál vezetett 11600006 – 00000000 – 42859189 számú bankszámlájára)

A szolgáltatás ára nem változik a megrendelés és a teljesítés között.

A szolgáltatás ÁFA-tartalma nulla, mivel vállalkozásom áfamentes. Áfás számla kiállítására ebből kifolyólag nincs mód.

A megrendelés leadása távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Vásárlástól való elállás

Nyelvóra esetén: A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Azaz, amennyiben egy nyelvóra megtartásra került, azt a Felhasználónak ki kell fizetnie. Utólag nem állhat el tőle.

Fordítási megbízás esetén: A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Azaz, amennyiben a fordítási munka elkészült, és annak kézbesítse a Felhasználó felé megtörtént, azt a Felhasználónak ki kell fizetnie, utólag már nem állhat el tőle.

 

Szolgáltató adatai:

Név: Adorján Imola

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 3. 4/14.

Email: info@mollingua.hu

Adószám: 55738578-1-35

 

Érvényes: 2020. szeptember 17-től visszavonásig